Comitè Científic

Presidents:

Alfonso Herranz Loncan (Universitat de Barcelona)
Jordi Martí-Henneberg (Universitat de Lleida)

Secretari:

Raimon Soler (Centre d’Estudis “Jordi Nadal” d’Història Econòmica)

Vocals:

Ana Cardoso de Matos (Universidade de Évora)
Albert Carreras (Universitat Pompeu Fabra)
Carlos Escribano Muñoz (TecnoCampus/Universitat Pompeu Fabra)
Guillermo Guajardo (Universitat Nacional Autònoma de Mèxic)
Jose Luis Hernández Marco (Universitat del País Basc)
Jesús Martínez Marín (TecnoCampus/Universitat Pompeu Fabra)
Ramón Molina de Déu (Universitat de les Illes Balears)
Miguel Muñoz Rubio (Fundació dels Ferrocarrils Espanyols)
Magda Pinheiro (Presidenta de ASIHF)
Francisco Polo Muriel (Fundació dels Ferrocarrils Espanyols)
Pedro Pablo Ortúñez (Universitat de Valladolid)
Luis Santos i Ganges (Universitat de Valladolid)
Doralice Sátyro Maia (Universidade Federal dona Paraíba, el Brasil)
Javier Vidal Olivares (Universitat d’Alacant)